Aktualności
    O fundacji
    Organizacja
    OPP
    Stypendyści
    Galeria
    Regulamin
    Pobierz wniosek
    Numer konta

  Fundacja przyznała do tej pory wraz z Fundacją im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej 514 rocznych stypendiów naukowych dla studentów uczelni wg. wykazu:

L.p. Uczelnie Liczba stypendystów
  1. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 33
  2. Akademia Górniczo - Hutnicza 33
  3. Uniwersytet Jagielloński 52
  4. Akademia Muzyczna w Krakowie 62
  5. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 120
  6. Politechnika Krakowska 11
  7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 6
  8. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach 4
  9. Śląska Akademia Medyczna 2
10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 1
11. Uniwersytet Rzeszowski 5
12. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 12
13. Instytut Wychowania i Sportu w Białej Podlaskiej 1
14. WSP w Kielcach 2
15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 14
16. SGGW w Warszawie 13
17. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 35
18. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski 5
19. Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie (Wydz. w Kielcach) 2
20. UMCS Lublin 6
21. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8
22. Akademia Rolnicza w Lublinie 1
23. Instytut Kształcenia Medycznego w Kielcach 9
24. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 6
25. Akademia Muzyczna w Warszawie 2
26. Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego 22
27. Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki w Kielcach 1
28. Katolicki Uniwersytet Lubelski
(Wydział zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)
5
29. Hochschule für Musik w Augsburgu 1
30. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 6
31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 9
32. Uniwersytet Łódzki 1
33. Politechnika Wrocławska 2
34. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2
35. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 1
36. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 8
37. Politechnika Koszalińska 1
38. Warszawski Uniwersytet Medyczny 1
39. Akademia Muzyczna w Łodzi 1
40. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1
41. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1
42. Uniwersytet Papieski w Krakowie 1
43. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 2
44. Politechnika Warszawska 1
45. Uniwersytet Warszawski 1
46. Uniwersytet Śląski w Katowicach 1
47. Akademia Ignatianum w Krakowie 1
48. Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu 1
49. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w N. Targu
6
50. Politechnika Opolska 1
  Razem: 514


  Stypendyści Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
     w roku akad. 2016/2017:
Kamil Chłosta

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Rok II
Mateusz Dudek

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Instrumentalistyka
Rok I, studia magisterskie
Krzysztof Katana

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Instrumentalny
Rok I, studia magisterskie
Beata Kraska

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Wokalno - Aktorski
Rok II, studia magisterskie
Marlena Skoczylas

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Instrumentalny
Rok II, studia magisterskie
Joanna Szczerba

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Rok I, studia magisterskie
Aleksandra Medyńska

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Wydział Lekarski
Rok VI
Agnieszka Patyna

Politechnika Opolska w Opolu
Wydział Mechaniczny
Rok II, studia doktoranckie
Piotr Szlacheta

Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Instrumentalny
Rok II, studia magisterskie
Karol Żurek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Rok III
Tomasz Krawczyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Rok I, studia magisterskie
Dominika Prokop

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Rok III

Aktualności | O fundacji | Organizacja | Stypendyści | Galeria | Regulamin | Pobierz wniosek | Adres i numer konta
Wszystkie prawa zastrzeżone: Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
Projekt i wykonanie: projektator.com